Mogi vole boje, zato, prilikom pravljenja proizvoda, treba da se obrati pažnja ne samo na formu i oblik, nego i na odabir i mešanje boja. U ovome daje veliku pomoć sirovi materijal koji se zove Rainbow filament. Sastoji se od velikog spektra boja. Pre štampanja, ne može da se zna, koje će boje biti predmet. Boja se vidi, tek kada je predmet napravljen i odštampan. Zbog toga su ovi predmeti kreativni i svojstveni.

Оставите одговор