Aditivna proizvodnja podrazumeva korišćenje više vrsta plastike, a može da se koristi i i druga vrsta materijala. U zavisnosti od vrste plastike, boje mogu biti jednostavne npr. plava, zelena, crvena, žuta..ili mogu biti složenije boje npr. bež, led plava, ametist, boja kamena, zlatna itd. Sama boja ukrasa zavisi i od vrste štampača.

         Moji predmeti su pravljeni na štampaču „ single extruderes“ što znači da u isto vreme može da se koristi samo jedna vrsta boje. Iz tog razloga, ne postoji mogućnost mešanja više vrsta boja. Ali, postoji nekolika trikova za mešanje boja i bez naprednog štampača. Da vidimo nekoliko:

 

            Plutače za obeležavanje puta u nastavku su napravljene jednostavnijim rešenjem. Na osnovu komande kompjuterskog programiranja, štampač se zaustavlja nakon prethodno određenih slojeva i štampa se nastavlja nakon zamene filamenta.

Tablice sa dve boje:

        U ovom slučaju, tabla je napravljena sa potpuno drugačijim rešenjem. Ovde se radni predmet ne sastoji od jedne celine, već je podeljen na dva dela. Jedan deo je tekst, a drugi deo ploče. Prvo se pravi deo koji sadrži slova određene boje, a zatim se zadnji deo ploče pravi drugom bojom na istom sloju.

7 boje statue:

      Ovu skulpturu je kreirala apstraktna vajarka Barbara Hepvort. Sastoji se od 7 boja, a to su: svilena limun žuta, svetlo narandžasta, crvena, svilena bela, staro zlato, svetlucavi ametist i na kraju božićno zelena. Tip materijala je takođe mešan u ovom slučaju, jer se takođe mogu naći PLA, PLA Bio Plus i Silk materijali. 

Оставите одговор
Enter Captcha Here :